Δήλωση Στοιχείων Α.Μ.Ε.Α.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες της εφαρμογής θα πρέπει να εγγραφείτε στην πύλη. Για να εγγραφείτε στην Πύλη πηγαίνετε εδώ . Όλα τα στοιχεία που δίνετε στο Δήμο διατηρούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και του νόμους που διέπουν την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο λόγο από το Δήμο ή τους συνεργάτες του.

Συνέχεια στη δήλωση στοιχείων