Έργα Δήμου Ερυμάνθου

Η παρακάτω Γεωγραφική εφαρμογή αφορά την αποτύπωση σε ψηφιακούς χάρτες των έργων που πραγματοποιούνται στο Δήμο με πληροφορίες για την κατάσταση (ολοκληρωμένο, υπό υλοποίηση, σε σχεδιασμό κλπ), την περιγραφή της αναγκαιότητας υλοποίησής τους κλπ.

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή μπορούν να εισάγουν και να τροποποιούν στοιχεία μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου, ενώ οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους εισάγοντας σχόλια για  όποιο έργο επιθυμούν (μετά από εγγραφή στις υπηρεσίες του Δήμου) αλλά και βαθμολογώντας την χρησιμότητα του, τα αποτελέσματα, τον χρόνο υλοποίησης κλπ. μέσω των αντίστοιχων φορμών της εφαρμογής.

Για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες του Δήμου Ερυμάνθου, πατάτε εδώ